Monday, 9 May 2011

Latihan Ulangkaji Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011

1.  Ketua Bengkel ialah .....................................
2.  Apakah sikap yang patut diamalkan oleh seorang pelajar semasa berada di dalam bengkel? ..........................
3.  Jikalau didapati sesuatu peralatan yang sedang digunakan berada dalam keadaan tidak selamat, apakah tindakan yang harus dilakukan?  .....................................................
4.  Senaraikan 10 peraturan bengkel yang harus diikuti?
5.  Senaraikan 10 peralatan pertukangan, labelkan dan nyatakan juga fungsinya?
6.  Senaraikan cara permasangan yang telah anda pelajari?
7.  Namakan semua mesin mudah alih dan elektrik dibengkel kerja kayu dan fungsinya?
8.  Lukis dan namakan kecacatan kayu yang telah anda pelajari?
9.  Terangkan kaedah memaku?
10.  Namakan alat yang digunakan untuk menguji kepersegian, kerataan permukaan kayu, sudut tepat, dan ..?
11.  Apakah kegunaan Pena Ujian?
12.  Terdapat tiga jenis wayar yang berlainan warna dalam plug 3 pin, bincangkan.
13.  Anda dikehendaki berbincang dalam kumpulan berkenaan dengan kelengkapan perpaipan......tangki simpanan air, tangki simbah, pili air, perangkap dll.
14.  Mesin Jahit.......bincang bersama dengan rakan anda dalam kelas .... penting
15.  Medium penanaman JOHN INNES ....... bincang bersama rakan anda dalam kelas?
16.  Nama alat tangan perkebunan yang anda gunakan semasa hari gotong royong perdana sekolah tempoh hari dan fungsinya ......... ?
17.  Komponen elektronik........... nama...... simbol ........ fungsi .......... (tingkatan 1  hingga tingkatan 3) .... baca ..................
18.  Senarai alatan lukisan teknik yang pernah anda gunakan .......................... ?
19.  Apakah itu "Lukisan Oblik, Lukisan Isometrik dan Unjuran Ortografik"?
20.  Bahagian Perdagangan & Keusahawanan ................ ada 10 soalan ....... mesti buat ulangkaji....... penting.................


- - - - -  S E L A M A T       M A J U     J A Y A  - - - - -

No comments:

Post a Comment