Sunday, 27 April 2014

Latihan Ulangkaji Peperiksaan Pertengahan Tahun 2014 (1)

1.  .............................ialah makanan yang aada semua nutrien yang perlukan oleh tubuh dengan kadar yang betul.

2.  Senaraikan empat (4) aktiviti penjagaan penanaman.
     (a)  .................................................
     (b)  .................................................
     (c)  .................................................
     (d)  ................................................

3.  Pemasuan semula penting apabila
     (a)  .................................................
     (b)  .................................................

4.  Nyatakan nisbah bagi medium semaian .........................................................

5.  Nyatakan nisbah bagi medium penanaman ..............................................................

6.  Nyatakan dua (2) ciri pengusaha   (a)  ....................................  (b)  ....................................

7.  Pihak yang menjual barang dalam kuantiti yang kecil dikenali sebagai ...........................................

8.  Perniagaan dalam negeri berbeza dengan perniagaan antarabangsa.  Beri contoh untuk.....
     i.  Perniagaan dalam negeri pasaran  ........................................................
    ii.  Perniagaan antarabangsa ...............................................................................

9.  Perniagaan zaman dahulu melibatkan pertukaran barang.  Ianya dikenali sebagai sistem .....................

10.  Nyatakan maksud   (a) Keperluan Asas: ..........................................................
                                     (b) Kehendak        :  .........................................................

11.  Perniagaan melibatkan jualan (a)  ...........................................  (b) ...............................................

12.  Matlamat utama perniagaan ialah .................................................................

13.  Nyatakan dua contoh bagi setiap bidang dibawah:
      
       Bidang Perkhidmatan
       (a) ...............................         (b) ....................................

       Bidang Ekstraktif
       (a)  ..............................         (b)  ...................................

       Bidang Perkilangan
       (a)  ..............................         (b)  ....................................

       Bidang Pembuatan
       (a)  ...............................        (b)  ........................................

14.  Labelkan bahagian P, Q,R dan S    


No comments:

Post a Comment