Tuesday, 3 March 2015

Latihan Ulangkaji Ujian Penilaian 1 _ 2015

1.  Apakah kegunaan alat tangan berikut:
   
     (a)  Playar Gabung: ....................................................................
     (b)  Playar Muncung Tirus:  .......................................................................
     (c)  Pemotong Sisi:  ..........................................................................

2.  Senaraikan langkah-langkah untuk memadam api yang kecil?
   
     Langkah 1:  .........................................................................
     Langkah 2:  .........................................................................
     Langkah 3:  .........................................................................

3.  Namakan 3 jenis garisan yang digunakan dalam Lukisan Ortgrafik?
    
     (a)  .................................................................
     (b)  .................................................................
     (c)  .................................................................

4.  Apakah faktor dalam pemilihan reka bentuk?
 
     (a)  .................................................................
     (b)  .................................................................
     (c)  .................................................................

5.  Nyatakan langkah yang digunakan dalam  menyediakan projek kayu ?
   
     Langkah 1:  .........................................................................
     Langkah 2:  .........................................................................
     Langkah 3:  .........................................................................
     Langkah 4:  .........................................................................
     Langkah 5:  .........................................................................

6.  Senaraikan  5 alat tangan yang digunakan dalam projek kerja kayu?

     (a)  ..............................................................
     (b)  .............................................................
     (c)  .............................................................
     (d)  .............................................................
     (e)  .............................................................

7. Tuliskan formula pengiraaan untuk kos perikut:
   
    (a)   Kos Pengeluaran =      (b)   Kos Pengeluaran Seunit  =
    (c)  Kos Overhed =


8.  Nyatakan 10 peraturan bengkel yang harus anda ikuti semasa berada dibengkel?

9.  Namakan alat tangan yang bakal digunakan semasa kerja-kerja membaik pulih pili air?

     (a)  ..............................................................
     (b)  .............................................................
     (c)  .............................................................

10. Lukis satu lukisan / unjuran ortografik lukisan isometrik di bawah:

No comments:

Post a Comment