Tuesday, 13 October 2015

PECUTAN AKHIR PT3 - 2015

1.  Apa itu 4M, nyatakan dan terangkan?
2.  Lukiskan satu alat pemadam api dan labelkan?
3.  Apakah yang dimaksudkan dengan label A, B, ABC dan C pada silinder alat pemadam api?
4.  Senaraikan bantuan perniagaan dan terangkan setiap satu secara ringkas?
5.  Jika Donald ingin memulakan perniagaan yang baru, terangkan langkah-langkah untuk mendapatkan lesen perniagaan.
6.  Lukis dan labelkan satu mesin jahit dan terangkan fungsi untuk setiap satu label tersebut?
7.  Apa itu sistem catatan bergu?
8.  Tuliskan formula untuk mengira Kos Jualan, Untung Kasar dan Kos Barang yang ada untuk dijual.
9.  Lukis, labelkan dan nyatakan kegunaa setiap alat tangan kerja kayu dan elektrik tersebut.
10.  Apa itu lukisan teknik..............namakan empat jenis lukisan teknik yang telah anda pelajari.
11.  Apa itu pengkhususan?
12.  Senaraikan hak-hak pengguna?
13.  Senaraikan dokumen perniagaan yang telah anda pelajari dan terangkan kegunaan setiap satu dokumen tersebut.
14.  Apa itu makanan seimbang?
15.  Senaraikan alat tangan yang digunakan semasa perkebunan.
16.  Siapa itu John Innes dan apakah formula medium yang telah beliau perkenalkan.
17.  Senaraikan langkah perekaan projek?
18.  Bahan pemasangan ialah .............................
19.  Apakah kelebihan dan kelemahan bahan pemasangan yang telah anda senaraikan/
20.  Lukiskan gambar dan simbol komponen yang telah anda pelajari dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3.
21.  Sediakan satu format Imbangan Dugi, Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira mengikut format yang telah anda pelajari?
22.  Lukis dan labelkan satu tangki simpanan air dan satu tangki simbah.......senaraikan bahagian yang berkemungkinan rosak .
23.  Jika satu bahagian tangki simbah atau tangki simpanan air rosak ...... nyatakan langkah-langkah penyelenggaraan bahagian yang rtosak?
24.  Sesakan pengkhususan ialah ...................................

No comments:

Post a Comment