Tuesday, 19 April 2016

Mari berulangkaji untuk PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

BANK

Bank di Malaysia

i.    Bank Pusat - Bank Negara Malaysia
ii.   Bank Badan Berkanun - Bank Simpanan Nasional
iii.  Bank Saudagar -  Arab Malaysia Merchant Bank Berhad
iv.  Bank Perdagangan -  Malayan Banking Berhad (MAYBANK), CIMB, RHB, PBB, HLB, Affin Bank dll
v.   Bank Islam -  Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
vi.  Bank Koperasi -  Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)

MINDA

1.  Nyatakan dua perkhidmatan yang disediakan oleh Bank Badan Berkanun?
     a.  ................................................................................................................
     b.  ................................................................................................................

2.  Apakah yang dimaksudkan dengan istilah berikut:
     a.  deposit
     b.  ATM
     c.  cek
     d.  debit terus
     e.  draf bank
     f.  overdraf bank
     g.  arahan pindahan tetap
     h.  kad kredit
     i.  Akaun Simpanan
     ii.  Akaun Semasa 

TANAMAN HIASAN

Seperti yang anda ketahui tanaman hiasa ada dua jenis, iaitu
             a.  Tanaman Hiasan Berbunga 
             b.  Tanaman Hiasan Tidak Berbunga
Pokok Hiasan boleh dibiakkan secara:

a.  Seks
b. Aseks

Pembiakan Aseks

a.  Keratan Batang
b.  Tut / Marko
c.  Pembahagian rumpun
d.  Cantuman Baji
e.  Kultur tisu
f.  Organ penyimpanan:  bebawang, stolon, rizom, umbisi


Campuran Tanah / medium tanaman

a.  Medium Semaian - 2 : 1 : 1
b.  Medium Penanaman - 7 : 3 : 2  atau 3 : 2 : 1 (jika kadar tanah liat tinggi)
     (Nisbah campuran tanah ini diperkenalkan oleh John Innes Potting Compost)

KERATAN BATANG

Tiga cara keratan batang:

a.  Keratan Kayu Keras
b.  Keratan Kayu Sederhana
c.  Keratan Kayu Lembut

MINDA

1.  Senaraikan tiga perkara penting yang harus diikuti apabila memilih pokok hiasan yang hendak dibiakkan.
     i.  .................................................................................................................................
    ii.  .................................................................................................................................
   iii.  .................................................................................................................................

2.  Terangkan langkah yang betul untuk menyemai keratan batang.
      .....................................................................................................................................

      .....................................................................................................................................
      .....................................................................................................................................
      .....................................................................................................................................
      .....................................................................................................................................
      ..................................................................................................................................... 
 
3.  Lengkapkan gambarajah di bawah, jenis keratan batang.


LUKISAN ORTOGRAFIKa.  Berdasarkan rajah di atas, lukiskan satu unjuran ortografik dalam ruangan yang disediakan di bawah.

b.  Senaraikan jenis garisan yang digunakan dalam lukisan teknik seperti lukisan oblik, lukisan isometrik,            lukisan perspektif dan unjuran ortografik
     i.  .................................................
    ii.  .................................................
   iii.  .................................................
   iv.  .................................................
   v.  ..................................................
  vi.  ..................................................


PERATURAN KESELAMATAN BENGKEL

1..Senaraikan sepuluh peraturan keselamatan bengkel yang pelajar harus ikuti.

2..Terangkan secara ringkas langkah-langkah untuk merawat luka yang ringgan.

3.  Terangkan langkah-langkah untuk memadamkan api yang kecil dengan menggunakan alat pemadam api.

4.  Apa itu bahan jenis A, B, BC dan ABC untuk satu alat pemadam api.

1 comment: