Tuesday, 26 April 2016

Mari Berulangkaji Perperiksaan Pertengahan Tahun 2016 (2)

1.  Tandakan ( / ) pada pernyataan mengenai 4M di bawah.

      a.  Mendisiplin                                                (               )
      b.  Menyusun atur                                           (               )
      c.  Menilai                                                      (               )
      d.  Menyenggara                                            (               )
      e.  Menyediakan                                            (               )

2.  "MAKLUMAT & DATA SANGAT PENTING DALAM MENYELESAIKAN SESUATU MASALAH"

      Berdasarkan kenyataan di atas tandakan (  /  ) bagi cara yang betul untuk mendapatkan maklumat dan data dan tandakan (  X  ) bagi yang salah dalam petak yang disedikan.

      a.  Soal selidik                                                   (         )
      b.  Pengalaman sendiri                                       (         )
      c.  Bimbingan rakan                                           (         )

3.  Lengkapkan bahan alat pemadam api dengan simbol yang betul.

     AIR                                   =  
     BUIH                                = 
     KARBON DIOJKSIDA  =  BC
     DEBU KERING               = 

4.  Terdapat berapa jenis meter kilowatt jam?  ......................................................................................
     Namakan jenis meter kilowatt jam tersebut?   ..................................................................................
     ........................................................................................................................................................

5.   Nyataka kegunaan bahan berikut
    
      a.  Bahan yang digunakan untuk mencuci luka? ...................................................................................
      b.  Bahan yang digunakan selepas mencuci luka?  ...............................................................................
      c.  Bahan yang digunakan untuk membalut luka?  ................................................................................

6.  Berapakah nilai rintangan Perintang Tetap di bawah.
7.  Namakan perangkap paip berikut.8.  Senaraikan 4 jenis lukisan teknik yang anda telah pelajari semasa di tingkatan 1, 2 dan 3.
     (a)
     (b)
     (c)
     (d)

9.  Terangkan secara ringkas apa itu........

     (a)  Ruang Sosial:  .........................................................................................................
     (b)  Ruang Persendirian:  ...............................................................................................
     (c)  Ruang Kerja:  .........................................................................................................

10.  Pokok hiasan boleh dibiakkan secara seks dan aseks.   Senaraikan jenis / teknik pembiakan secara aseks.

      (a)  ..................................................
      (b)  ..................................................
      (c)  ..................................................

11.  Apa itu ....... (a) sesiku set    (b) Sesiku T    (c) set awan larat   .............. terangkan.

12.  Apa itu Peniagaan Runcit Besar-besaran dan Runcit Kecil-kecil,

13.  Catatan Bergu ialah ?????????????????????????????????/

14.  Apakah perbezaan di antaran Diskaun Niaga dengan Diskaun Tunai?

15.  Ganjaran ialah  ..........................................................................................

16,  Aktiviti pemasaran ialah ???????????????????????????????????????

17.  CAP ialah .........................................

18.  ................................   akan datang ..................................

No comments:

Post a Comment