Wednesday, 25 July 2012

Akaun Penamat

1.  Adalah akaun yang merekod dan mencatatkan kedudukan kewangan sesuatu perniagaan.
2.  Ada 2 akaun:  a)  Akaun Perdagangan         
                           b)  Akaun Untung Rugi
3.  Akaun Perdagangan -----menunjukkan untung atau rugi kasar
4.  Akaun Untung Rugi ----- menunjukkan untung atau rugi bersih
5.  Akaun Penamat disediakan selepas Imbangan Duga disediakan.
6.  Ada 2 format:  a)  Bentuk "T"
                            b)  Bentuk "Penyata"

Latihan

Berdasarkan maklumat berikut, anda dikehendaki menyediakan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi dalam bentuk "T".

Jualan                        RM12 200
Pulangan Jualan                    200
Stok awal                          4 000
Belian                                6 300
Pulangan belian                     300
Angkutan masuk                   100
Stok akhir                             800
Gaji                                    1 000
Sewa                                     500
Faedah diberi                         200
Insurans                                 300
Diskaun diterima                    250
Komisen diterima                   100

No comments:

Post a Comment