Sunday, 29 July 2012

Kunci Kira-kira

Kunci Kira-kira

1.  Ialah "Penyata Kewangan".
2.  Disediakan pada akhir tempoh perakaunan.
3.  Disediakan selepas Imbangan Duga dan Akaun Penamat.
4.  Ada dua format iaitu:  
       a)  Bentuk "T"
       b)  Bentuk "Penyata"
5.  Ia menunukkan:
       a)  Ekuiti Pemilik
       b)  Liabiliti bukan semasa
       c)  Liabiliti semasa
       d)  Aset Bukan Semasa
       e)  Aset Semasa
        f)  Keuntungan dan Kerugian perniagaan


No comments:

Post a Comment