Wednesday, 25 July 2012

Imbangan Duga

1.  Imbangan Duga ialah penyata yang mengandungi satu senarai baki debit dan baki kredit semua akaun   pada suatu masa perniagaan.

2.  Semua baki debit daripada akaun-akaun dalam buku lejar dicatatkan dalam ruangan debit dan semua baki kredit diruangan kredit Imbangan Duga.

3.  Tujuan Imbangan Duga disediakan:  a)  menyemak ketepatan catatan bergu
                                                           b)  ketepatan pengiraan
                                                           c)  memudahkan Akaun Penamat dan Kunci Kira-kira disediakan
                                                           d)  mengesan kesilapan
 4.  Ada 2 format:  Bentuk "T" dan Bentuk "Penyata"

                                                        
Latihan

Sediakan satu Imbangan Duga dalam bentuk "T" dan "Penyata' daripada senarai baki berikut:

Modal                                RM 15 000
Belian                                          5 000
Jualan                                        13 000
Pemiutang                                    4 000
Penghutang                                  1 000
Diskaun diberi                              2 000
Komisen diterima                         1 000
Tunai                                            3 000
Bank                                          14 000
Kenderaan                                   6 000
Perabot                                        2 000

No comments:

Post a Comment